sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Parc Mòbil' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil
  • Eliminar 'Parc Mòbil de l'Estat' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil de l'Estat

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Comunicacions al registre de Vehicles del Sector Públic Estatal

Inscripció de la flota de vehicles dels ens del sector públic estatal per alimentar el registre de vehicles del sector públic creat per la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 202912