sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sotssecretaria d'Hisenda

Concursos de provisió de llocs de treball convocats pel Departament per a personal funcionari

Comprèn la presentació de la instància degudament emplenada i l'annex en el qual es reflectissin els llocs que se sol·liciten en els concursos de mèrits de personal funcionari convocats pel Departament.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda

Matèria: Ocupació i empleats públics

Codi SIA: 991867