sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Sol·licituds d'informació accessible i queixes en matèria d'accessibilitat web

Sol·licitud de formats accessibles de la informació que no compleixi amb els requisits d'accessibilitat, per estar exclosa o exempta a causa duna càrrega desproporcionada, o formular una queixa per lincompliment dels requisits d'accessibilitat.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Drets ciutadans

Codi SIA: 2328521

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud o queixa
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • També pot presentar la seva sol·licitud o queixa a través de la resta d'opcions recollides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • A les sol·licituds d’informació accessible i queixes en matèria d’accessibilitat web, tingueu en compte les següents indicacions a l’apartat Sol·licitud del formulari REG:
  • Organisme o entitat destinatària: indiqueu l’organisme o entitat responsable del lloc web o aplicació per a dispositius mòbils on estigui publicada la informació requerida o que motivi la queixa.
  • Assumpte: escriviu en aquest camp “Sol·licitud d’informació accessible” o “Queixa en matèria d’accessibilitat web”, segons que correspongui.
  • En els camps Exposa i Sol·licita:
   • A les sol·licituds d’informació accessible han de concretar-se amb tota claredat els fet, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
   • A la queixa, detalleu l’incompliment.
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest Servei Electrònic ofert per la Secretaria General Tècnica pot contactar amb: accesibilidadweb@hacienda.gob.es