sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Sol·licituds d'informació accessible i queixes en matèria d'accessibilitat web

Sol·licitud de formats accessibles de la informació que no compleixi amb els requisits d'accessibilitat, per estar exclosa o exempta a causa d’una càrrega desproporcionada, o formular una queixa per l’incompliment dels requisits d'accessibilitat.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Drets ciutadans

Codi SIA: 2328521

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud o queixa
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • També pot presentar la seva sol·licitud o queixa a través de la resta d'opcions recollides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En les sol·licituds d'informació accessible han de concretar-se amb tota claredat els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest Servei Electrònic ofert per la Secretaria General Tècnica pot contactar amb: accesibilidadweb@hacienda.gob.es