sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Informació arxivística

Sol·licitar informació sobre dades que custodiï l’arxiu general i que, donada la seva antiguitat, són d’accés lliure als ciutadans i investigadors.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Arxius i Biblioteques

Codi SIA: 991699