sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Sol•licitud de reutilització d'informació pública

Sol•licitud de reutilització de documents administratius quan, per la seva naturalesa, s’exigeixi la tramitació d'un procediment (motivadament, quan no existeixin en format electrònic, i en els supòsits en què una norma ho estableixi)

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Informació pública

Codi SIA: 201064

  • Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació, i com a requisit indispensable haurà d'identificar-se mitjançant un dels mètodes posats a disposició pel servei Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o certificat electrònic. Informació sobre Cl@ve
  • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 o superior (Windows només suporta 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior. Instruccions de configuració del navegador per al funcionament correcte de l' aplicació.
  • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert pel la Secretaria General Tècnica pot contactar amb: datos.abiertos@hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es