sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Sol•licitud de reutilització d'informació pública

Sol•licitud de reutilització de documents administratius quan, per la seva naturalesa, s’exigeixi la tramitació d'un procediment (motivadament, quan no existeixin en format electrònic, i en els supòsits en què una norma ho estableixi)

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Informació pública

Codi SIA: 201064

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu amb deteniment aquestes indicacions.

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre electrònic general de l'AGE (REC). Des d’"ANAR A PROCEDIMENT" podeu:

  • Enviar la vostra sol·licitud electrònicament
  • Consulteu l'estat de tramitació del vostre procediment
  • Consulteu la informació relativa a l'accés al registre

També podeu presentar la vostra sol·licitud a través d'altres mitjans, previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan presenteu una sol·licitud de reutilització d'informació pública davant del Ministeri d'Hisenda, tingueu en compte les indicacions següents a l'apartat “dades de la sol·licitud”:

  • Organisme destinatari: la petició s'ha d'adreçar a l'òrgan que posseeixi la documentació que es vulgui reutilitzar.
  • Assumpte: escriviu en aquest camp "Sol·licitud de reutilització d'informació pública"
  • En els camps “Exposa” i “Sol·licita” identifiqueu clarament el document o documents als quals voleu accedir, especificant la finalitat, comercial o no comercial, de la reutilització.

Per incidències tècniques que afectin al Registre general electrònic de l'AGE podeu  contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html