sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Classificació d’empreses

Determinar les activitats en què es reconeix la solvència per accedir a l'adjudicació de contractes d'obres o de serveis, el valor estimat del quals sigui igual o superior a 500.000 € o 200.000 €, respectivament.

Òrgan responsableDirecció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Contractació i responsabilitat patrimonial

Codi SIA: 991580

  • Sistema d'identificació requerit: usuari i contrasenya.
  • Per a qualsevol tipus de consulta: clasificaciondeempresas@minhap.es