sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Alienació per compravenda d'immobles i de drets reals de l'Administració General de l'Estat

Ordre del titular del Ministeri d'Hisenda, per la qual s'acorda l'alienació o el dret real de l'immoble

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Patrimoni

Codi SIA: 287968

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert per la Direcció General de Patrimoni, podeu contactar amb: sgpatrimonio.secretaria@hacienda.gob.es
 • Per incidències tècniques que afectin el REC podeu contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html