sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Parc Mòbil de l'Estat

Subhastes de vehicles i altres béns mobles

Alienació per mitjà de subhasta de vehicles del Parc Mòbil de l'Estat i altres béns mobles

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 991600