sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Parc Mòbil de l'Estat

Incidencias en la contratación en el ámbito del Parque Móvil del Estado

Incidencias surgidas entre la Administración y el contratista durante la ejecución del contrato: Modificación de sus condiciones, ampliación del plazo, resolución del contrato, solicitud de indemnizaciones por daños, cesión de contratos, reajuste de anualidades e imposición de penalidades, devolución y/o ejecución de garantías.

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Contractació i responsabilitat patrimonial

Codi SIA: 287844

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest Servei Electrònic ofert pel Parc Mòbil de l'Estat pot contactar amb: gestion.sede@hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rec