sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Finançement Territorial

Comunidades Autónomas. Presupuestos. Liquidación: consulta de información.

Facilitar informació homogènia sobre la liquidació dels pressupostos de les comunitats autònomes.

Òrgan responsable: SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local

Matèria: Finançament Comunitats Autònomes

Codi SIA: 993357